Saki Katana Japanese Hair Scissors Set (6, Black)

$70.58